Verlof aanvragen

‚ÄčOp het moment dat uw kind vier wordt start uw kind op de basisschool.. Vanaf de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. We verwachten dan ook dat u vanaf dat moment binnen de schoolvakanties op vakanties gaat. 

Dagelijks gaan we na of alle kinderen op school zijn en worden de absenten in ons systeem geregistreerd. Ongeoorloofd verzuim moet door ons bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. Ook als vergeten wordt het verzuim van de kinderen door te geven. Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan u een boete opgelegd worden.

Ziekmelding
Mocht uw kind ziek zijn of een bezoek aan de dokter of tandarts moeten brengen horen we dit graag vóór schooltijd. We vragen u dit te melden via Ouderportaal. Het is voor ons van groot belang dat u uw kind afmeldt. Mochten wij geen bericht hebben ontvangen vóór 8.45 uur, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers.

Verlof aanvragen
In gevallen van verhuizing, trouwerijen, begrafenissen, ambts- en huwelijksjubilea of andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, kan verlof worden aangevraagd. Het verlof wordt uitsluitend verleend indien:
  • Het verlof vooraf door middel van het aanvraagformulier extra verlof is aangevraagd.
  • Het geen verlof betreft zoals een lang weekend of en dag eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie.
Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders
U kunt dit verlof alleen aanvragen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan ( artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal 10 dagen per schooljaar mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De directeur van de school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aansluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar.

Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever of eigen bedrijf.

Voor het aanvragen van verlof dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier.

Mocht de school in gebreke blijven en ongeoorloofd verzuim goedkeuren of niet melden, wordt ons een boete opgelegd. Hierdoor zullen wij de richtlijnen strikt naleven. Is uw aanvraag afgewezen en vindt u, dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd? Dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij de leerplichtambtenaar van Westvoorne, dit is Juliette van Haren. Zij is te bereiken via j.vanHaren@voorneaanzee.nl

Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties