EduMare


Obs Het Overbos is onderdeel van Onderwijsgroep EduMareVPR.

Onderwijsgroep EduMare is hét samenwerkingsbestuur voor primair onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg. Binnen EduMare werken 28 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal (voortgezet) onderwijs vergaand met elkaar samen.

EduMare is een samenwerkingsbestuur: het resultaat van een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 tussen Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring. Deze vier schoolbesturen werken al sinds 2015/2016 samen vanuit een gedeelde visie en op inhoudelijke motieven: goed en passend onderwijs voor ieder kind. Een samenwerkingsbestuur met als doelstelling het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale ontwikkelkansen voor kinderen van 4 - 13 jaar.  

Iedere school heeft eigen karakter en identiteit 
Op de scholen van EduMare zijn alle kinderen zijn welkom. Om in te spelen op de behoeften van ouders en kinderen is er een breed palet aan onderwijsconcepten. Iedere school heeft een eigen karakter en identiteit, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.   

Alle scholen werken samen als herkenbaar deel van een groter geheel met behoud van de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit.  

Vaardig, waardig en aardig 
Het onderwijs binnen EduMare streeft drie doelen na. Het aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. De scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. De medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zijn ze in 2019 gestart met het opzetten van een eigen opleidingsplatform, genaamd VPR Academie.  

Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, krijgen zij een stem binnen het beleid van EduMare. Daarom organiseren we jaarlijks een leerlingencongres. Met een afvaardiging uit de leerlingenraden van de 31 scholen denken ze na over onderwerpen waarmee ze samen het onderwijs en de wereld een beetje beter kunnen maken.  

Het College van Bestuur van EduMare bestaat uit:

Mevr. I. van Doesburg, voorzitter College van Bestuur.