Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas verschillende zaken willen bespreken met de directie. Zo weten wij wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. De groepen 5 t/m 8 hebben een ideeënbus in de klas waar alle kinderen hun idee voor de leerlingenraad in kwijt kunnen.

Wie zitten in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8. Uit ieder leerjaar worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Zij moeten de informatie en ideeën uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. Andersom moeten zij ook in de klas vertellen wat besproken is in een vergadering. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directie van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad?
De kinderen komen een aantal keer per jaar onder schooltijd bij elkaar om te vergaderen. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda.