Jouw droom en jouw talent kunnen de wereld een stukje mooier maken. Daar helpen wij je bij.
Wij leren je kritisch om je heen te kijken en te zien waar jij met jouw talent verschil kan maken. Dat begint op het Overbos.

Ondernemende kinderen? Mooi! Laat maar eens zien wat jij kunt. Wij zoeken de uitdaging voor jou en voor onszelf. Een hoge lat, een inspirerende prestatie? Prachtig! En... fouten maken is OK.


Wij bieden:
 • Engels vanaf groep 1                  
 • Werken op tablets vanaf groep 4 t/m 8. (Snappet 3.0)
 • Plusklassen voor bovengemiddeld presterende leerlingen
 • Een schoolbibliotheek
 • Vijfgelijke dagen model met continurooster (8.30-14.00 uur)
 • Programmeren en Robotica
 • Topondernemers
 • Voorschoolse opvang
 • Vakleerkracht gym
 • Eigentijdse oudercommunicatie via Ouderportaal
 • Kritische en onderzoekende leerkrachten en leerlingen
 • Stichting leerKRACHT
 • Rijke leeromgeving
 • Schaaklessen
 • Actieve Ouder- en Medezeggenschapsraad

Onze doelstellingen voor schooljaar 2018-2019:
Een gegarandeerd curriculum en een effectieve basisinstructie
Hoge opbrengsten en een hoge leerwinst voor iedere leerling
Implementeren van een nieuwe taal-/spellingmethode
Leerlijnen programmeren en robotica implementeren
Ontwerpen van een nieuw schoolplan 2019-2023
Effectiever analyseren van resultaten en sturen op leerwinst met behulp van ParnasSys
Bordsessies in alle groepen 

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal