Jouw droom en jouw talent kunnen de wereld een stukje mooier maken. Daar helpen wij je bij.
Wij leren je kritisch om je heen te kijken en te zien waar jij met jouw talent verschil kan maken. Dat begint op het Overbos.

Ondernemende kinderen? Mooi! Laat maar eens zien wat jij kunt. Wij zoeken de uitdaging voor jou en voor onszelf. Een hoge lat, een inspirerende prestatie? Prachtig! En... fouten maken is OK.


Wij bieden:
 • Engels vanaf groep 1                  
 • Werken op tablets/chromebooks vanaf groep 4 t/m 8. (Snappet 3.0)
 • Plusklas voor bovengemiddeld presterende leerlingen
 • Een schoolbibliotheek
 • Vijfgelijke dagen model met continurooster (8.30-14.00 uur)
 • First Lego League
 • Topondernemers
 • Vakleerkracht gym
 • Eigentijdse oudercommunicatie via Ouderportaal
 • Kritische en onderzoekende leerkrachten en leerlingen
 • Werken in een Professionele leergemeenschap
 • Rijke leeromgeving
 • Actieve Ouder- en Medezeggenschapsraad

 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk