ICT

Snappet
In de groepen 4 t/m 8 verwerken wij de lesstof van rekenen met Snappet. Iedere leerling heeft een Chromebook tot zijn/haar beschikking met het benodigde lesmateriaal. Alleen het vak rekenen geven wij op deze manier. Voor extra oefening gebruiken wij Snappet ook. Dit kunnen onderdelen van de weektaak, automatiserings-, of spelling oefeningen, zijn.

We gaan bewust om met het gebruik van de Chromebooks, hierdoor hebben wij de keuze gemaakt om deze alleen voor de verwerking van rekenen in te zetten. De instructie van de les is onveranderd en wordt klassikaal door de leerkracht gegeven. De voordelen die wij zien van het gebruik van Snappet is dat de kinderen direct feedback krijgen op hun werk en de leerkracht hier sneller op in kan springen. Als de kinderen eerder klaar zijn met de les kunnen zij verder werken aan hun persoonlijke streefdoelen. Zij krijgen dan opdrachten over hetzelfde onderwerp maar het systeem past de opdracht aan naar het niveau van het kind. Het systeem past de moeilijkheidsgraad aan op het kind, hierdoor zien we dat de kinderen gemotiveerd blijven. Ook zien we dat de kinderen altijd verder kunnen werken, ook als de les af is. Zij kunnen namelijk altijd verder werken in hun persoonlijke werkpakket met doelen waar zij nog extra mee moeten oefenen. 

TopOntdekkers
TopOntdekkers is een methodiek die kinderen van groep 3 t/m 8 de wereld laat ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. Kinderen worden op deze manier uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Hier wordt veel gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen, waaronder hun Chromebook. Zo oefenen de kinderen hun ICT-vaardigheden en leren zij kritisch kijken welke informatie bruikbaar en betrouwbaar is. De leerkracht stuurt en begeleidt de leerlingen hierbij.

De kinderen gaan aan de slag met een opdrachtkaart met een probleemstelling. Dit moet uitgewerkt worden in kleine groepjes, tweetallen of individueel. De kinderen werken aan een product, zoals bijvoorbeeld een muurkrant, een poster of een PowerPoint. Dit product presenteren ze uiteindelijk aan de klas, waardoor de kinderen leren van hun klasgenootjes. De kinderen oefenen zo ook regelmatig met presenteren waardoor er geen aparte spreekbeurt of boekbespreking gegeven hoeft te worden. In de groepen 5 t/m 8 plannen ze van te voren hoe ze de opdracht willen aanpakken. Wat moet er gedaan worden? Wat wordt de taakverdeling? Aan welke doelen moeten we voldoen? Ouders worden ook regelmatig uitgenodigd in de klas bij het afsluiten van een thema.