Aanmelden nieuwe leerling

Aanmeldingsprocedure
Voordat uw kind vier wordt zal de keuze voor een basisschool gemaakt moeten worden. Wij vertellen u graag meer over onze school tijdens een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken via het contactformulier, te mailen naar info.overbos@edumarevpr.nl of te bellen naar 0181-487094. Ook kunt u iedere dinsdag tussen 09:00uur en 10:00uur op school langskomen zonder afspraak. 

Als uw keuze op Het Overbos is gevallen kunt u uw kind inschrijven via een inschrijfformulier. Deze kunt u na de rondleiding meenemen of kunt u later op school ophalen. Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld kunt u deze in de brievenbus doen, langsbrengen of per mail naar ons te versturen.

Wennen
Vier tot zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt zal de leerkracht van uw kind contact met u opnemen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. U komt dan met uw kind naar school om kennis te maken met de leerkracht en om de klas alvast te zien. De leerkracht vertelt wat u en uw kind kunnen verwachten op onze basisschool en zal ook wat informatie over uw kind vragen. Uw kind mag twee dagen op school komen wennen. De data hiervoor spreekt u af met de leerkracht.

Zit uw kind al op school en wilt u van school veranderen?
Voor kinderen, die later in onze school willen instromen, hanteren we een vaste procedure voor we kinderen kunnen inschrijven. Daarbij zijn de volgende zaken van belang:
  • Wat is de reden van vertrek?
  • Is de schoolleiding van de huidige school al op de hoogte hiervan? Is de school in de gelegenheid gesteld aan de wensen/zorgen tegemoet te komen? In principe gaan we pas in gesprek als dit gesprek heeft plaatsgevonden.
  • We bekijken of we, puur getalsmatig, nog plek hebben in de gewenste groep. Is dit niet het geval kunnen we uw kind op de wachtlijst plaatsen. Kinderen met broertjes en zusjes op school hebben voorrang.
  • Als er getalsmatig plaats is en de samenstelling van de groep leent zich ervoor, nemen we contact op met de huidige school om informatie in te winnen over het kind: dit betreft leerresultaten, gedrag, werkhouding, onderwijsbehoeften en aanpassingen in het onderwijs, etc. Na het volgen van dit vaste protocol kunnen de KC'er en directie altijd besluiten om een leerling niet te plaatsen. 
  • Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen uitsluitend geplaatst worden als het past binnen ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de onderwijsbehoeften passend en haalbaar zijn in de groep en voor de leerkracht.