BSO

De buitenschoolse opvang wordt door Kinderopvang Humankind georganiseerd. Zij halen de leerlingen na schooltijd op ons achterplein op en nemen de leerlingen mee naar de opvanglocatie. Wij zorgen er als school voor dat de kinderen die naar de BSO moeten bij de leid(st)er gebracht worden. U dient zelf de afwezigheid van uw kind te communiceren met Humankind.

Voor meer informatie  over mogelijkheden en tarieven klik op onderstaande link:
Kinderopvang Humankind