Ouderraad

Het Overbos heeft een actieve en enthousiaste ouderraad. De OR bestaat momenteel uit acht ouders, zij werken samen met leerkrachten aan allerlei activiteiten. De ouderraad organiseert jaarlijks terugkomende festiviteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, de Koningsspelen en het juffen- en meesterfeest.

De OR vergadert elke zes weken.Tijdens deze vergadering worden alle aankomende festiviteiten doorgesproken, taken verdeeld en voorgaande activiteiten geëvalueerd.

De activiteiten die georganiseerd worden brengen kosten met zich mee. Deze worden niet door het ministerie aan school vergoed. Om deze kosten te dekken wordt aan de ouders per leerling een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Voor het voldoen van de ouderbijdrage ontvangen ouders/verzorgers van de penningmeester een schrijven, waarin de mogelijkheid wordt geboden de ouderbijdrage te voldoen. De ouderbijdrage bedraagt per kind/per schooljaar € 55,-. De OR beheert deze ouderbijdrage. Mocht de hoogte van het bedrag of het betalen in één keer lastig zijn, dan is overleg met de directeur altijd mogelijk.

Naast de financiële bijdrage wordt er met enige regelmaat een beroep gedaan op de ouders om een handje te helpen bij een activiteit. Dit vraagt wat van uw tijd maar het geeft blijk van betrokkenheid die zowel door de OR als door de kinderen en het team enorm gewaardeerd wordt. Kinderen vinden het vaak erg leuk als een ouder eens op school komt meehelpen.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad. Mocht u meer informatie willen of wilt u zich aanmelden? U kunt de ouderraad bereiken door een ouder van de ouderraad aan te spreken, vragen of de leerkracht van uw kind u in contact brengt of via or.overbos@edumarevpr.nl