Schoolvakanties en studiedagen

Het onderstaande vakantierooster wordt door het bestuur vastgesteld en is goedgekeurd door de GMR.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie 14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024    
Paasmaandag 1 april 2024    
Meivakantie (incl Hemelvaart) 27 april t/m 12 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024    
Zomervakantie 13 juli 2024 t/m 25 augustus 2024

Studiedagen schooljaar 2023-2024
Dag Datum  
Woensdag 16 augustus Hele dag
Dinsdag 12 september Middag*
Donderdag 5 oktober Hele dag
Maandag 13 november Hele dag
Woensdag 13 december Hele dag
Donderdag 25 januari Middag*
Dinsdag 11 juni Middag*
Vrijdag 12 juli Hele dag
*Bij een studiemiddag zijn de kinderen om 12:00 uit