Team

 

De schoolleiding van Obs Het Overbos bestaat uit Louise de Jong en Esther Rijnsdorp. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijke gang van zaken op onze school. De leerkrachten dragen de verantwoordelijkheid voor hun eigen groep en met elkaar dragen we de verantwoording voor alle leerlingen van onze school. Verder hebben wij een kwaliteitscoördinator die zorgdraagt voor de kwaliteit en extra ondersteuning. De onderwijsassistenten die bij ons werkzaam zijn maken het mogelijk om deze ondersteuning aan te bieden, zowel binnen als buiten de groep. 

Team onderbouw
Lisanne, Gino, Annemarieke, Pamela, Kelly en Mabel.

Team middenbouw
Joyce, Sabine, Cynthia, Marcel, Annemarieke, Stanneke en Angela

Team bovenbouw
Jesse, Noor, Aleid, Stanneke en Romy

Team ondersteuning
Wilma, Pepijn, Dineke en Swen

Kwaliteitscoördinator
Kim

Gymleerkracht
Rina

Conciërge
Leo

Administratie
Rubina