Bewegingsonderwijs

De kinderen uit groep 1/2 krijgen gymles in het speellokaal, deze is gevestigd in ons eigen schoolgebouw. De gymlessen voor de midden- en bovenbouw worden door een vakleerkracht gegeven in de Meander. De kinderen gaan hier lopend of fietsend naartoe. Alle leerlingen, van groep 1 t/m 8, vragen wij om gymkleding en schoeisel mee te nemen. 

Hieronder het gymrooster van groep 3 t/m 8
Dag Tijd Groep
Maandag 08.30 – 09.30 3a en 3b
Maandag 09.30 – 10.35 8
Maandag 10.35 – 11.45 5b
Maandag 12.00 – 12.45 4
Maandag 12.45 – 14.00 6
     
Dinsdag 08.30 – 09.45 7
Dinsdag 09.45 – 11.00 5a