Meer- en hoogbegaafden

Levelwerk voor 'meer' begaafde kinderen
Levelwerk is een methode die bedoeld is voor kinderen die meer aankunnen, naast de reguliere lesstof. Levelwerk biedt stof aan op verschillende onderdelen. Zo is er verrijking op rekengebied, op taalgebied en een leerlijn techniek. Levelwerk zorgt tevens voor aansluiting bij de motivatie van de leerling, het oefenen van metacognitie, sociaal-emotionele vaardigheden en creatieve vaardigheden. 

De kinderen die Levelwerk hebben krijgen eenmaal per week buiten de klas begeleiding en uitleg over de opdrachten. Na de uitleg maken ze de opdrachten in diezelfde week af in de klas. Tijdens het Levelwerk wordt er specifiek aandacht besteed aan het doorzetten en blijven proberen van een opdracht. Ook worden er vaak opdrachten gegeven waarbij er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Dit om leerlingen te laten inzien dat een antwoord niet altijd  goed en fout is, maar vooral dat als je ergens meer moeite voor moet doen, dat dit uiteindelijk resulteert in een beter gevoel. Je bent trots dat het is gelukt of dat je het hebt geprobeerd. 

Bovenschoolse plusklas
EduMarebreed wordt er een bovenschoolse plusklas voor groep 5/6/7 aangeboden. Deze is momenteel gevestigd in Hellevoetsluis. De plusgroep staat onder leiding van een leerkracht met een specialisatie op meer- en hoogbegaafdheid. De meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 8 kunnen gebruik maken van een plusgroep van het Voortgezet Onderwijs.