Schooltijden

We werken op obs Het Overbos met een vijf-gelijke dagen model. Dit betekent dat alle kinderen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school gaan.

's Morgens gaan de deuren open om 8.20 uur. Vanaf dat moment mogen de kinderen naar hun klas. Om 8.30 uur gaan de deuren dicht, dan moeten alle kinderen binnen zijn.

De kinderen van de kleutergroepen worden door hun ouders naar hun klas gebracht door de kleuteringang. De kinderen van groep 3/4 gaan door de middenbouwingang en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan door de bovenbouwingang naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur om de kinderen welkom te heten.  Als er zaken zijn die u aan de leerkracht van uw kind wilt laten weten of wilt bespreken, dan kunt u dit doen door een bericht te sturen via Ouderportaal, door de leerkracht na schooltijd even aan te spreken, of door voor 08:15 naar school te bellen.

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk