Kernwaarden

Samen verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling in een veilige omgeving

        

Sociaal
Sociaal? Voor ons betekent dat:
Jezelf laten zien, nieuwsgierig naar de ander.
Jezelf zijn en de ander aanmoedigen dat ook te doen.

Doelgericht
Voor ons betekent dit: een doel voor ogen hebben wat je wilt bereiken en dit najagen. Hierbij kan het gaan om een leerdoel, maar ook een doel op persoonlijk gebied zoals leren omgaan met tegenslag bijvoorbeeld. Wij zullen er alles aan doen om leerlingen te helpen het doel te behalen. Er wordt in elke groep gewerkt met groepsdoelen om ook te werken aan doelgerichtheid als groep. 

Verantwoordelijk
Wij vinden het belangrijk om leerlingen te leren om gaan met verantwoordelijkheid en ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen daden, maar ook voor hun gemaakte werk of binnen een groep. 
 

Wij staan voor

Kinderen zijn mensen van nu
Onze leerlingen zijn wereldburgers met fantastische talenten. Ze hebben een geweldig potentieel en dromen die er toe doen.

Kinderen zijn volwassenen van straks
Onze taak is niet leerlingen voorbereiden op een goede plek in deze wereld. Onze taak is leerlingen helpen om hun wereld een goede plek te laten zijn.

School is een oefenplaats
Als wij leerlingen invloed geven en hen leren zichzelf te laten zien, dan ontwikkelt hun zelfrespect, hun eigenheid en hun talent. Dan wordt school echt een feestje: een oefenplaats waar de wereld op den duur een beetje beter van wordt.

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk