Maatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkster
Even voorstellen.....
Beste ouders en kinderen, 

Mijn naam is Samira van Delft, de nieuwe schoolmaatschappelijke werker van Het Overbos. Ik ben elke week op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur op school te vinden. Op dat moment kunnen ouders en kinderen die wat ondersteuning nodig hebben bij mij terecht.  U kunt mij benaderen voor advies, raad of om in een gesprek uw gedachten op een rijtje te zetten, om even een klankbord te hebben. Het kan echter ook zijn om de juiste weg naar instanties te vinden, of dat u wilt weten hoe om te gaan met situaties. U kunt daarbij denken aan vragen rond relaties, opvoeding, echtscheiding, verwerking (overlijden, ziekte), maar ook bij schulden kan ik u op weg helpen, of hulp bieden bij het invullen van formulieren. U kunt mij beschouwen als laagdrempelige instap naar hulpverlening.

Met de intern begeleider overleg ik regelmatig over situaties, maar ook leerkrachten en ouders kunnen mij aanschieten. Graag zelfs! Ik kan een aantal gesprekken met u en/of uw kind hebben en probeer als er meer nodig is door te verwijzen, zodat u op de juiste plek terecht komt met uw vraag. Leerkrachten en ouders kunnen mij bereiken per mobiel (0640529298) of per email  (s.vandelft@kwadraad.nl) Misschien tot ziens!

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk