Schooldocumenten


Hier vindt u:
  • De schoolgids,
  • Het schoolplan
  • Het jaarplan,
  • Onze uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs,
  • Ons schoolondersteuningsprofiel,
  • Het gedragsprotocol,
  • Burgerschap op het Overbos.
  • Zelfevaluatie basiskwaliteit Primo vpr

De schoolgids

Schoolgids 2020-2021.pdf

Het schoolplan

Schoolplan2019-2023.pdf

Het jaarplan

jaarplan2019-2020.pdf


Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs 
 
schooljaar Praktijk onderwijs LWOO VMBO basis VMBO Kader/ gemengd VMBO theoretische leerweg VMBO TL/ HAVO HAVO HAVO/ VWO VWO
2018-2019 0 0 0 3 7 0 6 3 11
2017-2018 0 2 3 5 4 1 7 3 8
2016-2017 0 0 1 2 8 2 6 6 6

Schoolondersteuningsprofiel

SOP schoolondersteuningsprofiel Het Overbos.pdf

Het gedragsprotocol

Gedragsprotocol OBS het Overbos.pdf

Burgerschap op het Overbos

Burgerschap op het Overbos.pdf

Zelfevaluatie basiskwaliteit Primo vpr

Zelfevaluatie Primo SWS (1).pdf


 

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal