Snappet


Sinds schooljaar 2014-2015 wordt er in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met Snappet. Iedere leerling heeft een tablet of Chromebook tot zijn/haar beschikking met het benodigde lesmateriaal voor de vakken rekenen en automatiseren. Daarnaast wordt ook extra geoefend met spelling op de tablet.

Elke leerling kan optimaal werken op zijn of haar eigen niveau en heeft individuele streefdoelen.


Hoe werkt het:

De leerkracht geeft de lesinstructie met behulp van het digibord. De verwerkingsopgave doet de leerling met de tablet en niet met een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. 
Is het fout? Dan kan de leerling de opgave meteen verbeteren. Niet meer wachten tot de leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet.
De leerkracht kan ook via de computer meekijken hoe de opgaven worden gemaakt door de leerlingen en indien nodig gerichte feedback of een verlengde instructie geven aan een groepje leerlingen.
Als de leerlingen klaar zijn met de opgaven kunnen ze gaan werken aan hun persoonlijke streefdoelen. Per jaar worden er leerdoelen opgesteld met betrekking tot wat een leerling moet kunnen. Daar gaat de leerling mee oefenen via opdrachten. Als de leerling de opdracht goed maakt, is de volgende opgave iets moeilijker. Zo werkt iedereen op zijn/haar niveau en blijven de kinderen gemotiveerd. Niet onbelangrijk de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Iedere leerling kan zelfstandig aan zijn of haar doelen werken en blijft uitgedaagd.
Tevens kan de leerkracht werkpakketten klaar zetten voor specifieke leerlingen om zo gericht te kunnen oefenen met een leerdoel.

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk