Schaken op het Overbos

Op het Overbos wordt op woensdag na schooltijd van  14.00  tot 15.00 uur schaakles gegeven door vrijwilligers.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen deze lessen volgen als zij dit willen.
De lessen beginnen na de herfstvakantie en lopen door tot aan de voorjaarsvakantie.
De lessen worden afgesloten met een schaaktoernooi, waarbij de winnaar naar huis gaat met een wisselbeker.
Elk kind krijgt een certificaat na afloop van de schaaklessen.
De kosten bedragen €10,- 

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal