Levelwerk voor 'meer' begaafde kinderen

Levelwerk is bedoeld voor leerlingen die meer aankunnen. Levelwerk heeft stof op verschillende onderdelen. Zo is er verrijking op rekengebied en op taal/lees gebied en een leerlijn techniek.
Levelwerk zorgt tevens voor aansluiting bij de motivatie van de leerling, het oefenen van metacognitie, sociaal-emotionele vaardigheden en creatieve vaardigheden.

Levelwerk wordt in de groepen 3 t/m 8 aangeboden.

Tijdens het Levelwerk wordt er specifiek aandacht besteed aan het doorzetten en blijven proberen van een opdracht. Ook worden er vaak opdrachten gegeven waarbij er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Dit om leerlingen te laten inzien dat een antwoord niet altijd  goed en fout is, maar vooral dat als je ergens meer moeite voor moet doen, dat dit uiteindelijk resulteert in een beter gevoel. Je bent trots dat het is gelukt of dat je het hebt geprobeerd. 
Leerlingen krijgen eenmaal per week een begeleiding en uitleg over de Levelwerk opdrachten, waarna ze de opdrachten zelfstandig maken in de klas.

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk