Aanmeldingsprocedure

Voordat uw kind vier wordt zal de keuze voor een basisschool gemaakt moeten worden. Dit is niet altijd even makkelijk. Wij vertellen u graag meer over de school tijdens een rondleiding. U kunt hier voor een afspraak maken via het contactformulier, te mailen naar info.overbos@edumarevpr.nl of te bellen naar 0181-487094

Vanaf twee jaar schrijven wij kinderen in, dit kan door het inschrijfformulier en het "Dit ben ik formulier" op te halen op school, deze in te vullen en per post of mail naar ons te versturen.
 

Kennismakingsperiode basisschool: 'wennen'

3 Weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 5 dagdelen op school komen wennen. De data hiervoor spreekt u af met de leerkracht van uw kind. De leerkracht neemt hierover contact met u op. In de maand voor de kerstvakantie en in de maand voor de zomervakantie komen kinderen niet wennen. 

 

Zit uw kind al op school en wilt u van school veranderen?

Voor kinderen, die later in onze school willen instromen, hanteren we een vaste procedure. Daarbij zijn de volgende zaken van belang:

  • Wat is de reden van vertrek?
  • Is de schoolleiding van de huidige school al op de hoogte hiervan? Is de school in de gelegenheid gesteld aan de wensen/zorgen tegemoet te komen? In principe gaan we pas in gesprek als dit gesprek heeft plaatsgevonden.
  • We bekijken of we, puur getalsmatig, nog plek hebben in de gewenste groep. Is dit niet het geval kunnen we uw kind op de wachtlijst plaatsen. Kinderen met broertjes en zusjes op school hebben voorrang.
  • Als er getalsmatig plaats is en de samenstelling van de groep leent zich ervoor, nemen we contact op met de huidige school om informatie in te winnen over het kind: dit betreft leerresultaten, gedrag, werkhouding, onderwijsbehoeften en aanpassingen in het onderwijs, etc. Na het volgen van dit vaste protocol kunnen de KC'er en directie altijd besluiten om een leerling niet te plaatsen. 
  • Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen uitsluitend geplaatst worden als het past binnen ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de onderwijsbehoeften niet overmatig belastend of belemmerend zijn voor de medeleerlingen en de leerkracht.

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk