Verlof aanvragen

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgelegd.
Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie mag niet.

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan ( artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aansluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De directeur van de school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aansluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar.

Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever of eigen bedrijf.

Stroomschema beoordeling vakantieverlof:
Wanneer u dit schema volgt, kunt u bekijken in hoeverre u in aanmerking kunt komen voor verlof buiten de schoolvakantie:


Dagelijks worden de absenten genoteerd. Ongeoorloofd verzuim moet door ons bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. Ook als vergeten wordt het verzuim van de kinderen door te geven.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete opgelegd worden.
Mocht de school in gebreke blijft en ongeoorloofd verzuim goedkeurt  of niet meldt, worden er boetes opgelegd die in de duizenden euro's lopen, gerelateerd aan het budget en de grootte van de school.
Is uw aanvraag afgewezen en vindt u, dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd? Dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij de leerplichtambtenaar van Westvoorne mevr. T Speelpenning- Vorstenbosch

Voor het aanvragen van verlof dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier.

 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk