Overbos Plusgroepen

De Overbos plusgroepen

Dit schooljaar start het Overbos met eigen plusgroepen.
Er is een plusgroep 6/7 op donderdag van 9.00 tot 11.30 uur en een plusgroep 3 t/m 5 op vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. De plusgroepen staan onder leiding van Geessien Kuipers. Een leerkracht met een specialisatie op meer- en hoogbegaafdheid.

De plusgroepen hebben de volgende uitgangspunten:
  • Erkenning van specifieke onderwijsbehoefte meer begaafde leerling
  • Ontwikkelen cognitief talent, maar ook vaardigheden
  • Niet versnellen, maar verbreden
  • Leren te leren
  • Stimuleren leerlingen die ‘extra’ uitdaging aankunnen
  • Organiseren contactmomenten tussen meer begaafde leerlingen
  • Praktische tools en instrumenten voor leerkrachten
Op deze manier willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal