Schooldocumenten


Hier vindt u:
  • de schoolgids,
  • het jaarplan,
  • onze uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs,
  • ons schoolondersteuningsprofiel,
  • het gedragsprotocol,
  • Burgerschap op het Overbos.

De schoolgids

Schoolgids 2017-2018.pdf


Het jaarplan/jaarverslag

jaarplan 2015-2016.pdf


Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs 
 
schooljaar Praktijk onderwijs LWOO VMBO basis VMBO Kader/ gemengd VMBO theoretische leerweg VMBO TL/ HAVO HAVO HAVO/ VWO VWO
2016-2017 0 0 1 2 8 2 6 6 6
2015-2016 0 0 0 2 6 5 2 1 9
2014-2015 0 0 0 2 2 4 3 6 11Schoolondersteuningsprofiel

SOP schoolondersteuningsprofiel Het Overbos.pdf

Het gedragsprotocol

Gedragsprotocol OBS het Overbos.pdf

Burgerschap op het Overbos

Burgerschap op het Overbos.pdf

 

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal