De ontwikkelingen op het Overbos

Het Overbos is continue met ontwikkelingen bezig. Op dit moment wordt er gekeken naar het creeren van een groen schoolplein en worden de voorbereidingen getroffen voor een vijf gelijke dagen model met continurooster.
Het team van het Overbos gaat werken met Stichting leerKRACHT.

Stichting leerKRACHT

    elke dag samen een beetje beter’
Met leerKRACHT verbeter je samen het onderwijs.
Vier leerKRACHT-instrumenten, die elkaar onderling versterken, vormen de basis van de aanpak:
De bordsessie: Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.
Gezamenlijk lesontwerp: Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.
Lesbezoek en feedback: Leraren observeren bij elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de leerling wordt behaald en bespreken dit samen na.
De stem van de leerling: Inspiratiebron voor de verbetering. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.


Naar een "groen'' schoolplein

De start van het nieuwe groener schoolpein zal gemaakt worden op 4 juli. Op 4 juli zal de stadstuinman samen met groep 8 een klein stukje van het schoolplein omtoveren tot groen schoolplein.
Na de zomervakantie zal fase 1 starten. Hierbij wordt een stuk van het voorplein groen en wordt er een voetbalveldje gemaakt met een natuurlijke afzetting.


Invoering van het vijf gelijke dagen model met continurooster

Vijf gelijke dagen vanaf 21 augustus 2017
Volgend schooljaar gaan wij starten met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden op alle dagen van 8:30 uur tot 14:00 uur zijn.
De deuren van de school gaan om 8:20 uur open en u kunt uw kind(eren) in de groep brengen.
Om 14:00 uur komen de leerlingen onder begeleiding naar buiten.
Het lunchen zal in het klaslokaal plaatsvinden tussen 12:00 uur en 12:30 uur onder begeleiding van de eigen juf of meester. De kinderen nemen iedere dag zelf hun lunch mee die zij kunnen koelen in de koelkasten in het voormalig overblijflokaal.
Na het lunchen gaan de leerlingen naar buiten onder begeleiding van een andere groepsleerkracht, zodat de juf of meester ook even in de gelegenheid is om in alle rust zijn of haar lunch te nuttigen.
Tijdens de inventarisatie van het continurooster in december hebben er een flink aantal ouders in de ouderbouwgroepen zich op papier aangemeld voor de z.g.n. “Boterhammenbrigade”.
Deze namen zullen worden doorgegeven aan de leerkrachten van de groepen 1,2,3 en 4 zodat zij deze ouders kunnen benaderen. Wij hopen nog steeds op uw hulp te kunnen rekenen tijdens het lunchen van de leerlingen in de onderbouw.
Naschoolse opvang:
Tot nu toe zijn er ongeveer tien leerlingen aangemeld voor het overgangsuurtje tussen 14:00 uur en 15:15 uur. Dit zijn genoeg aanmeldingen om op maandag, dinsdag en donderdag  opvang te realiseren tot 15:15 uur.
De voorschoolse en naschoolse opvang zal georganiseerd worden door Irma Wagemaker. Zij zal samen met een aantal oud tso leidsters een gezellig programma gaan organiseren. De huidige overblijftarieven worden hiervoor gehanteerd.Ontwikkeling van een doorgaande leerlijn Robotica en Programmeren

Programmeren vanaf groep 5 is een succes.
Een aantal leerlingen heeft kennis gemaakt met Lego mindstorms. In samenwerking met het Helinium worden een aantal leerlingen begeleid bij het maken en programmeren van hun robot. Zij nemen het op tegen andere scholen in de omgeving.
In de onderbouw (voor de jongere kinderen) wordt nu gekeken welke mogelijkheden er zijn om robotica en programmeren ook hier te introduceren.
Als school willen wij het komend jaar een doorgaande lijn gaan ontwikkelen op deze gebieden, om leerlingen de school te laten verlaten met een basiskennis op programmeren en robotica.
  

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal