Levelwerk voor 'meer' begaafde leerlingen

Levelwerk is bedoeld voor leerlingen die meer aankunnen. Levelwerk heeft stof op verschillende onderdelen. Zo is er verrijking op rekengebied en op taal/lees gebied en een leerlijn techniek.
Levelwerk zorgt tevens voor aansluiting bij de motivatie van de leerling, het oefenen van metacognitie, sociaal-emotionele vaardigheden en creatieve vaardigheden.
Levelwerk wordt in de groepen 3 t/m 8 aangeboden.
Voor de groepen 1 en 2 is er Levelspel, waarbij spelenderwijs uitdaging geboden wordt aan  leerlingen die meer aan kunnen in deze groepen.

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal