Jouw droom en jouw talent kunnen de wereld een stukje mooier maken. Daar helpen wij je bij.
Wij leren je kritisch om je heen te kijken en te zien waar jij met jouw talent verschil kan maken. Dat begint op het Overbos.

Ondernemende kinderen? Mooi! Laat maar eens zien wat jij kunt. Wij zoeken de uitdaging voor jou en voor onszelf. Een hoge lat, een inspirerende prestatie? Prachtig! En... fouten maken is OK.


Wij bieden:
 • Engels vanaf groep 1                  
 • Werken op tablets vanaf groep 4 t/m 8. (Snappet 3.0)
 • Plusklassen (intern en extern) voor bovengemiddeld presterende leerlingen
 • Een schoolbibliotheek
 • Vijfgelijke dagen model met continurooster (8.30-14.00 uur)
 • Programmeren en Robotica
 • Topondernemers
 • Voorschoolse opvang
 • Vakleerkracht gym
 • Eigentijdse oudercommunicatie via Ouderportaal
 • Actieve leerlingenraad
 • Kritische en onderzoekende leerkrachten en leerlingen
 • Stichting leerKRACHT
 • Rijke leeromgeving
 • Schaaklessen
 • Actieve Ouder- en Medezeggenschapsraad

Onze doelstellingen voor schooljaar 2017-2018:
Leerlijnen Programmeren en Robotica
Samenwerking met Stichting leerKRACHT
Aanschaf en implementatie van een nieuwe taal-spelling methode
Realiseren van een groener schoolplein
De werkwijze van TopOndernemers borgen en uitbreiden
Start maken met een doorgaande leerlijn rekenen.


 

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal