Jouw droom en jouw talent kunnen de wereld een stukje mooier maken. Daar helpen wij je bij.
Wij leren je kritisch om je heen te kijken en te zien waar jij met jouw talent verschil kan maken. Dat begint op het Overbos.

Ondernemende kinderen? Mooi! Laat maar eens zien wat jij kunt. Wij zoeken de uitdaging voor jou en voor onszelf. Een hoge lat, een inspirerende prestatie? Prachtig! En... fouten maken is OK.


Wij bieden:
 • Engels vanaf groep 1                  
 • Werken op tablets vanaf groep 4 t/m 8. (Snappet 3.0)
 • Plusklas voor meer en hoogbegaafde leerlingen
 • Een schoolbibliotheek
 • vijfgelijke dagen model met continurooster
 • Programmeerlessen vanaf groep 5 
 • Topondernemers
 • Voorschoolse- en tussenschoolse opvang
 • Vakleerkracht gym
 • Eigentijdse oudercommunicatie
 • Leerlingenraad
 • Enthousiaste en betrokkken leerkrachten
 • Rijke leeromgeving
 • Schaaklessen 
Via dit nieuwsbericht kunt u de belevenissen van de leerlingen van groep 8 op werkweek volgen.
Op 9 juni hebben wij het meesters en juffen feest gevierd in het thema water.

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal